Om Traumeheling Norge

Traumeheling Norge

Traumeheling Norge er et enkeltmannsforetak. Selskapet drives og eies av spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen og psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen. Begge er sertifiserte Somatic Experiencing Practitioners.

Formålet med Traumeheling Norge er å koordinere og organisere utdanning i Somatic Experiencing metoden og andre traumebehandlingskurs knyttet til SE. SE er en metode for behandling av psykologiske traumer og andre tilstander preget av aktiveringsforstyrrelser i nervesystemet. Somatic Experiencing Institute har utviklet pensum og holder faglig kvalitet på lærere og undervisningsmateriell. I Norge følger vi tilnærmet de samme krav til godkjenning, selv om kravene kan avvike noe og bli tilpasset forhold i det enkelte land.

Traumeheling Norge DA har lisens til å tilby den eneste godkjente utdanning som Somatic Experiencing Practitioner i Norge. Utdanningen går over tre år og er delt inn i tre nivå som fører fram til sertifikasjon; Beginning I og II, Intermediate I og II, Advanced I og II. Faglig kvalitet sikres ved bestemte krav til opptak, deltakelse, egenterapi og supervisjon på hvert nivå. Utdanningen er del av et verdensomspennende program som gir rett til tittelen sertifisert Somatic Experiencing Practitioner.(SEP) Kull 5 starter opp høsten 2018.

Barbro Andersen

Barbro Maria Andersen

Utdannelsesbakgrunn:

 • Cand Psychol: UiB,1992.
 • Spesialist i klinisk psykologi, fordypning voksen i 1998.
 • Sertifisert Somatic Experiencing Practitioner SEP i 2007. Utdannet i Danmark.
 • Utdannet i EMDR fra 2002. Lærer: Solomon. Utdannelse tatt i Norge.
 • Utdannet i kroppspsykoterapimetoden Bioenergetisk Analyse 1996-2003.
 • Sertifisert Certification Trainer i Trauma Releasing Exercises (TRE-øvelser) TRE-øvelser er en rekke fysiske øvelser som gir mulighet for å regulere og lade ut høye nivå av aktivering/stress i nervesystemet. Organiserer TRE - utdannelse og TRE-kurs i hele Norge (David Berceli). http://www.traumaprevention.com/ http://www.tre-ovelser.no/
 • Kurs i Mindfulness ved Esalen Instituttet med Jon Kabat-Zinn og Naushon Kabat-Zinn 2007.
 • Utdannet i Brainspotting (BSP) Phase I, II, III og Intensive i 2012 og 2013 (David Grand) BSP er en effektiv metode for å Øke prestasjoner eller arbeide ut aktivering knyttet til traumatisk stress. BSP integrerer kunnskap fra SE og EMDR. http://www.brainspotting-norge.no/
 • Utdannelse i Behandling av Kronisk Traumatisering og Strukturell Dissosiering av Personligheten m. Dr. Ellert Nijenhuis. 2013-2014. Arrangør: Senter for Krisepsykologi Bergen: http://www.psychotraumatology-institute-europe.com/
 • Kurs i arbeid med Psoasmuskelen m. Liz Koch. Danmark, 2013. http://coreawareness.com/

Arbeidsbakgrunn:

 • 1992-1993: Betanien Hospitalet. Bergen.
 • 1993-1994: Åsane psyk. poliklinikk.
 • 1994-1995: PPT-Karmøy.
 • 1996-1999: Ullevål sykehus. Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark. Arbeid ved ulike sengeposter. Utredning og behandling av deprsjoner, psykoser og traumetilstander.
 • 1999-2000: Statens Senter for Epilepsi. Gjennomført flere nevropsykologiske forypningskurs. I nevropsykologisk praksis/opplæring.
 • 2000-2001:Drammen Sykehus: Arbeid på smerteklinikk.
 • 2002-2004:Alna DPS. Rehabiliteringsavdeling.
 • 1993-2000: Deltidspraksis Bergen og Asker.
 • 2001-2003: Privatpraksis fulltid.
 • 2003-: Jobber som Avtalespesialist i Helse Sør-Øst med praksisadresse på Majorstuen.
 • 2009: Organiserer og utvikler TRE-Providers i Norge. Arbeider som Certifiation Trainer. (http://www.traumaprevention.com)
 • 2009-2018: Eid og drevet Traumeheling Norge DA sammen med Bea Thorkildsen. Underviser, assisterer og gir supervisjon/læreterapi på alle nivå.

Assistert og veiledet på SE-utdannelsen siden 2009.

Medlemsskap:

 • Norsk Psykologforening, ESTD European Society for Trauma and Dissociation,den Norske SE-forening. SEFN, samt EASE, - The European Association of Somatic Experiencing.

Kan på forespørsel holde foredrag og introduksjonskurs, supervisjon i integrert traumebehandling og Somatic Experiencing metoden, tilstedeværelsetrening og TRE-øvelser.

Mailadresse: barbroandersen@gmail.com Tlf: +47 93048240

Sist oppdatert: 15/01-2018 14:32

Traumeheling Norge