Om oss i Somatic Experiencing Instituttet Norge AS

Barbro Andersen

Barbro Maria Andersen

Utdannelsesbakgrunn:

 • Cand Psychol: UiB,1992.
 • Spesialist i klinisk psykologi, fordypning voksen i 1998.
 • Sertifisert Somatic Experiencing Practitioner SEP i 2007. Utdannet i Danmark.
 • Utdannet i EMDR fra 2002. Lærer: Solomon. Utdannelse tatt i Norge.
 • Utdannet i kroppspsykoterapimetoden Bioenergetisk Analyse 1996-2003.
 • Sertifisert Certification Trainer i Trauma Releasing Exercises (TRE-øvelser) TRE-øvelser er en rekke fysiske øvelser som gir mulighet for å regulere og lade ut høye nivå av aktivering/stress i nervesystemet. Organiserer TRE - utdannelse og TRE-kurs i hele Norge (David Berceli). http://www.traumaprevention.com/ http://www.tre-ovelser.no/
 • Kurs i Mindfulness ved Esalen Instituttet med Jon Kabat-Zinn og Naushon Kabat-Zinn 2007.
 • Utdannet i Brainspotting (BSP) Phase I, II, III og Intensive i 2012 og 2013 (David Grand) BSP er en effektiv metode for å Øke prestasjoner eller arbeide ut aktivering knyttet til traumatisk stress. BSP integrerer kunnskap fra SE og EMDR. http://www.brainspotting-norge.no/
 • Utdannelse i Behandling av Kronisk Traumatisering og Strukturell Dissosiering av Personligheten m. Dr. Ellert Nijenhuis. 2013-2014. Arrangør: Senter for Krisepsykologi Bergen: http://www.psychotraumatology-institute-europe.com/
 • Kurs i arbeid med Psoasmuskelen m. Liz Koch. Danmark, 2013. http://coreawareness.com/

Arbeidsbakgrunn:

 • 1992-1993: Betanien Hospitalet. Bergen.
 • 1993-1994: Åsane psyk. poliklinikk.
 • 1994-1995: PPT-Karmøy.
 • 1996-1999: Ullevål sykehus. Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark. Arbeid ved ulike sengeposter. Utredning og behandling av deprsjoner, psykoser og traumetilstander.
 • 1999-2000: Statens Senter for Epilepsi. Gjennomført flere nevropsykologiske forypningskurs. I nevropsykologisk praksis/opplæring.
 • 2000-2001:Drammen Sykehus: Arbeid på smerteklinikk.
 • 2002-2004:Alna DPS. Rehabiliteringsavdeling.
 • 1993-2000: Deltidspraksis Bergen og Asker.
 • 2001-2003: Privatpraksis fulltid.
 • 2003-: Jobber som Avtalespesialist i Helse Sør-Øst med praksisadresse på Majorstuen.
 • 2009: Organiserer og utvikler TRE-Providers i Norge. Arbeider som Certifiation Trainer. (http://www.traumaprevention.com)
 • 2009-2018: Eid og drevet Traumeheling Norge DA sammen med Bea Thorkildsen. Underviser, assisterer og gir supervisjon/læreterapi på alle nivå.

Assistert og veiledet på SE-utdannelsen siden 2009.

Medlemsskap:

 • Norsk Psykologforening, ESTD European Society for Trauma and Dissociation,den Norske SE-forening. SEFN, samt EASE, - The European Association of Somatic Experiencing.

Kan på forespørsel holde foredrag og introduksjonskurs, supervisjon i integrert traumebehandling og Somatic Experiencing metoden, tilstedeværelsetrening og TRE-øvelser.

Mailadresse: barbroandersen@gmail.com Tlf: +47 93048240

Sist oppdatert: 15/08-2018 12:27

Traumeheling Norge