Påmelding til Somatic Experiencing Utdannelse.

SØKNAD OM OPPTAK

Søknad om opptak som student til Somatic Experiencing studiet som leder frem til sertifisering som Somatic Experiencing Practitioner®: SE-studiet går over 3 år, med 36 kursdager, med 2 årlige samlinger hver med 6 kursdager.

Telefon:

Hvordan hørte du om SE-utdanningen?

I tillegg trenger vi følgende informasjon:

CV. Curriculum Vitae. En biografi som inkluderer følgende: Meget kort skissering av personlige traumer du har opplevd. Beskrivelse av din løpende praksis, hvor mange klienter du har i uken og hvorfor du ønsker å lære SE, samt tidligere egenterapi. Dette kan ettersendes på mail til traumeheling@gmail.com eller per post til Traumeheling Norge DA Josfinesgt 27 0351 Oslo. Merk konvolutten SE-søknad 2015.

Du søker først om opptak til begynnernivå. Når du begynner, binder du deg til deltakelse på begge kurs på begynnernivå.

Beginning I og II. Dato: Beginning 1: vår 2018 og Beginning 2: høst 2018. Nærmere dato kommer snart for Intermediate level. Lærer på Intermediate i 2019: Ikke avklart. Lærer på Advanced Level er ennå ikke avklart.

Adresse: Sentralt i Oslo

All informasjon vi mottar fra deg, vil bli behandlet konfidensielt. Sendingene som går via vår vår webside er sikret. Du vil få beskjed om du blir tatt opp som student i Somatic Experiencing utdannelsen etter intervju/introkurs. Traumeheling Norge DA forbeholder seg retten til å avvise søknader dersom ikke kriteriene fylles og alle dokumenter vil da returneres. Det er nødvendig med et personlig intervju eller deltakelse på Introduksjonskurs før studieinntak.

Sist oppdatert: 03/07-2016 13:41

Traumeheling Norge