Påmelding til Somatic Experiencing Utdannelse.

SØKNAD OM OPPTAK

Søknad om opptak som student til Somatic Experiencing studiet som leder frem til sertifisering som Somatic Experiencing Practitioner®: SE-studiet går over 3 år, med 36 kursdager, med 2 årlige samlinger hver med 6 kursdager.

Telefon:

Hvordan hørte du om SE-utdanningen?

I tillegg trenger vi følgende informasjon:

Curriculum Vitae (CV) og en biografi som inkluderer følgende: Meget kort skissering av personlige traumer du har opplevd. Beskrivelse av din løpende praksis, hvor mange klienter du har i uken og hvorfor du ønsker å lære SE, samt tidligere egenterapi og annen relevant informasjon. Vi ønsker også vedlagt et bilde av deg selv. Dokumentene kan ettersendes på Digipost adressen: Psykolog Barbro Andersen, eller per papirpost til Traumeheling Norge, Somatic Experiencing Instituttet, Josefinesgt 27 0351 Oslo. Merk konvolutten SE-søknad 2018. Du vil få beskjed om du blir tatt opp som student i Somatic Experiencing utdannelsen etter å ha deltatt på introduksjonskurs, og der det er tvil, anbefaler vi i tillegg intervju.

Dato og Pris for Somatic Experiencing utdannelsen, Beginning I og II

Beginning I og II. Dato: Beginning I: 14.-19. nov 2018 og Beginning II: vår 2019: 2. til 7 juni. Med SE-lærer Psykiater Urs Rentsch. I tillegg deltar ca. 10 assistenter.

Nærmere dato kommer snart for Intermediate level. Lærer på Intermediate i 2019: blir også Urs Rentsch. Lærer på Advanced Level er ennå ikke avklart.

Kursavgift per kurssamling på Beginning i 2018 og 2019 er: 12500 kr.

Etter å ha mottatt din påmelding, og du har deltatt på introduksjonskurs, vil det sendes ut kontrakt, og du binder deg da til å delta både på Beginning I og Beginning II.

I tillegg til kursavgift, må studenten betale dagpakke, evt overnatting og middag direkte til kursstedet. Vi anbefaler overnatting under kursdagene:

Kursadresse: Renskaug Vertsgård, Vestsideveien 63, 3404 Lier : https://www.renskaug.no/ Pris for overnatting ligger på nettsiden. Renskaug ligger mellom Asker og Lier. Man kommer til Renskaug med buss eller taxi. Dagpakken som betales til Renskaug Vertsgård koster 375 kr x 6 dager, 2250 kr, som inkluderer lunsj alle dagene. Email: renskaug@renskaug.no

Sist oppdatert: 20/08-2018 15:28

Traumeheling Norge