Utdannelse som Somatic Experiencing Practitioner i Norge

Studentweb

Glemt passord?

Somatic Experiencing utdannelsen Kull 5 starter opp 14. november 2018.

Somatic Experiencing Instituttet Norge AS

Traumeheling Norge DA legges ned, og nytt selskap er under etablering. Selskapet drives og eies av spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen med flere. Mer informasjon om dette kommer snart. Alle er sertifiserte Somatic Experiencing Practitioners.

Formålet med Somatic Experiencing Instituttet er å koordinere og organisere utdanning i Somatic Experiencing metoden samt andre traumebehandlingskurs knyttet til SE. SE er en metode for behandling av psykologiske traumer og andre tilstander preget av aktiveringsforstyrrelser i nervesystemet. Somatic Experiencing Institute (SETI) har utviklet pensum og sørger for faglig kvalitet på lærere og undervisningsmateriell. I Norge følger vi de samme krav til godkjenning som Somatic Experiencing Practitioner, selv om kravene kan avvike noe og bli tilpasset forhold i det enkelte land.

Traumeheling Norge DA har lisens til å tilby den eneste godkjente utdanning som Somatic Experiencing Practitioner i Norge. Utdanningen går over tre år og er delt inn i tre nivå som fører fram til sertifikasjon; Beginning I og II, Intermediate I og II, Advanced I og II. Faglig kvalitet sikres ved bestemte krav til opptak, deltakelse, egenterapi og supervisjon på hvert nivå. Utdanningen er del av et verdensomspennende program som gir rett til tittelen sertifisert Somatic Experiencing Practitioner.(SEP) Kull 5 starter opp høsten 2018.

Det er nødvendig å delta på introduksjonskurs i Somatic Experiencing før du eventuelt blir tatt opp og begynner på selve SE-utdannelsen. Våren 2018 settes det opp en rekke introduksjonskurs forskjellige steder i Norge. Ta kontakt dersom du ønsker en SE-Intro i din by eller på din arbeidsplass ! På et SE-introduksjonskurs får du innblikk i SE-modellen, samt en teoretisk og praktisk klinisk erfaring med SE-teknikkene.

Link til kursoversikt:

http://www.traumeheling.no/index.php?site=default/644
Sist oppdatert: 29/09-2018 21:27

Traumeheling Norge