Utdannelse som Somatic Experiencing® terapeut i Norge

Studentweb

Glemt passord?

Somatic Experiencing: Kull 5 starter opp i 2017.

Vi har ca 10 ledige plasser på kull 4 som vi ønsker å fylle opp. Vi tilbyr en komprimert opplæringspakke, slik at du kan begynne på Beginning 2 19. November 2015. Du kan få tatt Beg 1. ved å delta på et SE-Introduksjonkurs, i tillegg til å se dvd fra undervisning på Beg. 1 samt ha gr. øvelser der du vil få erfaring med de øvelser som er blitt uv. og demonstrert på Beg. 1 sammen med de andre studentene.

SE perspektivet har fått et stadig tyngre fotfeste i mange forskjellige fagmiljøer. På våre kull har vi hatt med fysioterapeuter, psykologer, gestaltterapeuter, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, enhetsterapeuter, kiropraktor, psykiatere, allmennleger, anestesilege osv. De fleste rapporterer om dyptgripende endringer både hos seg selv og også i sin måte å utøve sitt håndtverk på etter å ha integrert SE i eksisterende praksis. Når fokus blir på mer direkte arbeid med den iboende organiske intelligens med regulering og stabilisering av ANS vil traumebehandlingsarbeidet skje lettere. På mange arbeidsplasser blir SE-arbeidet lagt merke til av kolleger, spesielt der man arbeider i team omkring pasienter. Det som skiller SE-opplæringen fra andre traumebehandlingsutdannelser som tilbys i landet, er spesielt det helt klare fokus på at regulering av, og kapasitets utvidelsen i terapeutens eget nervesystem som er en forutsetning og hovedredskapet for å få i gang en sunn regulering av høy aktivering hos den traumatiserte klient. Denne kunnskap og skifte i indre tilstand er en forutsetning for å forebygge utbrenthet og slitasje i de yrker der man står i fare for å stadig eksponeres for alvorlige historier og ta inn mye menneskelig lidelse. SE-perspektivet har et annet optimistisk fokus ved traumebehandling og fokuserer på resiliens og overlevelse.

Velkommen !

Sist oppdatert: 20/01-2016 23:02

Traumeheling Norge DA Orgnr:994798871