Utdannelse som Somatic Experiencing Practitioner i Norge

Studentweb

Glemt passord?

Somatic Experiencing: Kull 5 starter opp 11. september 2018.

Nå tilbys introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden

Det er nødvendig å delta på introduksjonskurs i Somatic Experiencing før du eventuelt blir tatt opp og begynner på selve SE-utdannelsen. Våren 2018 settes det opp en rekke introduksjonskurs forskjellige steder i Norge. Ta kontakt dersom du ønsker en SE-Intro i din by eller på din arbeidsplass ! På et SE-introduksjonskurs får du innblikk i SE-modellen, samt en teoretisk og praktisk klinisk erfaring med SE-teknikkene.

Link til kursoversikt:

http://www.traumeheling.no/index.php?site=default/644
Sist oppdatert: 28/01-2018 12:28

Traumeheling Norge