Utdannelse som Somatic Experiencing Practitioner i Norge

Studentweb

Glemt passord?

Somatic Experiencing utdannelsen Kull 6 planlegges med oppstart i løpet av 2021

Vi arbeider i disse dager med planlegging av kull 6, som vi regner med å starte opp høstsemesteret 2021. Har du lyst til å prøve ut SE for å se om det er noe for deg, anbefaler vi å delta på et introduksjonskurs. Deltagelse på et intro-kurs er obligatorisk før opptak til SE-utdannelsen.

Lærer på kull 6 blir psykiater Urs Rentsch

Somatic Experiencing Instituttet Norge DA

Selskapet drives og eies av sykepleier Rolf Petter Bergersen og spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen m. Begge er sertifiserte Somatic Experiencing Practitioners og assisterer på SE-utdannelsen i Norge.

Formålet med Somatic Experiencing Instituttet er å koordinere og organisere utdanning i Somatic Experiencing metoden, samt andre traumebehandlingskurs knyttet til SE. SE er en metode for behandling av psykologiske traumer og andre tilstander preget av aktiveringsforstyrrelser i nervesystemet. Somatic Experiencing Institute (SETI) har utviklet pensum og sørger for faglig kvalitet på lærere og undervisningsmateriell. I Norge følger vi de samme krav til godkjenning som Somatic Experiencing Practitioner som vi finner i den europeiske SE-organisasjonen EASE, selv om kravene kan avvike noe og bli tilpasset forhold i det enkelte. Somatic Experiencing Instituttet Norge har lisens til å tilby den eneste godkjente utdanning som Somatic Experiencing Practitioner i Norge. Utdanningen går over tre år og er delt inn i tre nivå som fører fram til sertifikasjon; Beginning I og II, Intermediate I og II, Advanced I og II. Faglig kvalitet sikres ved bestemte krav til opptak, deltakelse, egenterapi og supervisjon på hvert nivå. Utdanningen er del av et verdensomspennende program som gir rett til tittelen sertifisert Somatic Experiencing Practitioner.(SEP) Kull 5 starter opp i juni 2019.

Det er nødvendig å delta på introduksjonskurs i Somatic Experiencing før du eventuelt blir tatt opp og begynner på selve SE-utdannelsen. Gjennom hele 2020 og utover i 2021 settes det opp introduksjonskurs forskjellige steder i Norge. Ta kontakt dersom du ønsker en SE-Intro i din by eller på din arbeidsplass ! På et SE-introduksjonskurs får du innblikk i SE-modellen, samt en teoretisk og praktisk klinisk erfaring med SE-teknikkene.

Link til kursoversikt:

http://se-instituttet.no/index.php?site=default/644
Sist oppdatert: 20/01-2020 16:51

Traumeheling Norge